EDOC @OPEC : ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ อิเล็กทรอนิกส์ ของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) .
 
ล็อกอิน
กรุณากรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้
EDOC @OPEC : ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ อิเล็กทรอนิกส์ ของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

ชื่อผู้ใช้ :


รหัสผ่าน :
   
 

* แบบสมัครใช้ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการฯ สช.
(ผู้มีสิทธิสมัคร สพป./สช.จังหวัด-อำเภอ/โรงเรียนเอกชน)


*แจ้งทราบ ถ้าจะส่งหนังสือจาก สถานศึกษาส่งถึง สช. ส่วนกลาง จะต้องรอให้สารบรรณกลาง "ลงทะเบียนรับ" แล้วปลายทางถึงจะได้รับหนังสือ. ถ้าหน่วยงาน สช. ส่งไปยังสถานศึกษา หรือส่งภายในหน่วยงาน หรือ ระหว่างโรงเรียน สามารถส่ง-รับหนังสือถึงกันได้ทันที


*คู่มือการใช้งาน สามารถดูได้ (คลิก)

*แจ้งปัญหาและให้คำแนะนำ สามารถดูได้ (คลิก)
 
 
*แจ้งปัญหาและให้คำแนะนำ (คลิก)
Copyright © 2014/04 All rights reserved.( Best viewed on Internet Explorer 6 or higher and Best Resolution with 1024x768)
This website was created by : กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ ©ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเอกชน
©สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)